top of page
Untitled design (13).png
Untitled design (13).png

TEAM GET WIT IT

Untitled design (13).png
Untitled design (13).png

OUTREACH at MARKETING

84738615_1505328736307386_3908031884122128384_n_edited.png

MALIK BANKS, ay   minsan ay isang binata na hinamon ng mga negatibong impluwensya at sosyo-ekonomikong kadahilanan na masyadong madalas na pumuputol ng mga pagkakataon para sa tagumpay. Mabilis na sinamantala ni Malik ang mga huwaran at bumuo ng mga kasanayan sa pagtutulungan ng magkakasama pagkatapos ay nilinang ang pamumuno sa mga kasamahan at sa buong komunidad.  Si Malik ay naging isa sa mga pangunahing salik sa pagtataguyod para sa mga young adult sa pambansang antas. Mula  isang binata, hanggang sa pagiging isang dakilang ama, kapatid na tiyuhin, anak at ngayon ay isang batang negosyante  at positibong TG nondub org na napakalakas ng kita: / Team Get Wit It Non-Profit sa lugar ng Tacoma Pierce County ng Washington  State. Sundan sa mga sumusunod na social media outlet. 

  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube
  • TikTok

TGDUB PHOTOS

JUNE 30, 2023 TGDUB TALENT SHOWCASE

bottom of page