top of page

Sa kabila ng mga negatibong impluwensya, sa loob ng marginalized na populasyon na ito, may mga kabataan na may motibasyon at may kakayahang umahon sa mahihirap na kalagayan. Ang aming layunin ay upang mahanap ang mga sparks na ito, makisali at magturo sa kanila, upang ang mga kabataan sa lungsod ay hindi lamang magtagumpay sa kanilang sarili, ngunit ibahagi din ang landas sa tagumpay sa kanilang mga kapantay at komunidad, sa pamamagitan ng halimbawa at sa pamamagitan ng pagiging mga tagapayo mismo. Nilalayon ng YBMW na bumuo ng kultura ng "can-do" sa Tacoma kung saan ang mga kabataang lalaki ang pangunahing gumagalaw.

Gumawa ng Pagkakaiba Ngayon

MISSION STATEMENT

Ang Young Business Men of Washington (YBMW) ay isang non-profit na nakikipag-ugnayan sa mga kabataang lalaki na may edad na 13-24 na hinahamon ng mga negatibong impluwensya at socio-economic na kadahilanan na masyadong madalas na pumutol sa mga pagpipilian at pagkakataon para sa tagumpay. Ang aming mga programa ay nagtuturo sa mga kabataang lalaki, nagbibigay ng mga huwaran, bumuo ng pagtutulungan ng magkakasama at linangin ang pamumuno sa mga peer group at sa buong komunidad. Sinusuportahan din namin ang pag-unlad ng katawan at isipan para sa pisikal at pang-edukasyon na tagumpay upang gabayan ang mga kabataan sa pagiging positibong tagapag-ambag sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang YBMW ay hindi lamang nagpo-promote ng tagumpay sa ating mga nakatuong indibidwal, binibigyan din natin sila ng kapangyarihan na ipasa ang sining ng tagumpay sa kanilang mga kapantay.

May Ideya ka sa Workshop

Salamat sa pagsusumite!
Babalik kami sa iyo sa ilang sandali.

bottom of page