top of page

Gumawa ng Pagkakaiba Ngayon

YOUTH LEADERS NEEDED

MUST BE 18 - 24 YOUNG MEN AND WOMEN

CLICK

MGA GAWAIN

Paggawa ng Pagkakaiba

12 HAKBANG MARKETING AT
BRANDING COACHING PROGRAM

 

HEALTH/WELNESS
PAG-UNLAD

superchess (3)_edited.png

Humantong SA TUMAAS
INTERES SA EDUKASYON

EXECUTIVE_edited.png

OUTREACH SA KOMUNIDAD

glow (1)_edited.png

PAG-UUGNAY NG MGA KABATAAN SA MGA SERBISYO AT MGA RESOURCES

POWER CIRCLE DEVELOPMENT

PAMUMUNO
PAGSASANAY

rs=w_1240,h_620,cg_true_edited.png

Mga Aktibista na Naglilinang ng Mga Patas na Istratehiya sa Young Adult Leadership Program

SA LUGAR NG PAGGAWA NG DESISYON

ORAS NA PARA PUMILI NG IYONG PAGLALAKBAY

reeed_edited.png

ENTREPRENUER

bluuee_edited.png

KARERA

greenn_edited.png

EDUKASYON

clear ball_edited.png

HINDI SIGURADO

bottom of page